fbpx

Geluk is een concept dat in sprookjes vaak wordt voorgesteld als iets dat eeuwig duurt, onverstoorbaar en perfect. Maar in de echte wereld, waar veranderingen en uitdagingen een constante zijn, hoe ziet realistisch en haalbaar geluk eruit?

Met al de boeken rond happiness, wellbeing, welzijn van de laatste jaren is het duidelijk een topic geworden dat echt leeft, ook op het werk. En geef nu toe, als er iets is dat jij zou graag willen in je leven dan is dat toch ook ‘gelukkig zijn’.

In het boek ‘Werkgeluk’ van Dajo De Prins kwam ik te weten dat er twee soorten geluk zijn en dat niet iedereen hetzelfde bedoelt met Geluk. 

Wat is geluk? Een realistische blik..

Geluk is meer dan alleen tevredenheid of sporadische momenten van genot. Echt geluk heeft diepgang, duurzaamheid en is actief, iets dat niet beperkt blijft tot passieve momenten zoals ontspannen voor de televisie.

Volgens Dajo De Prins betekent ‘gelukkig zijn’ de samenloop van vier dimensies:

Hedonisch versus Eudemonisch geluk

Traditioneel wordt geluk op twee manieren benaderd: hedonisch en eudemonisch.

De samensmelting voor duurzaam geluk

Voor duurzaam geluk is een combinatie van zowel hedonische als eudemonische elementen nodig. In eerste instantie kan je genieten van de dag, van de routine in je job, van positieve aandacht van die promotie… Maar na verloop van tijd gaan onze hersenen dat als vanzelfsprekend beschouwen en het gevoel van hedonisch geluk verzachten. 

Daarentegen mensen die erin slagen om van het leven te genieten en tegelijkertijd actief en zinvol betrokken zijn, ervaren een hoger niveau van subjectief welbevinden. Volgens Dajo ontstaat ‘het ware geluk’ dus wanneer men kan genieten van de momenten terwijl men ook voelt dat het leven zinvol en bevredigend is door actieve deelname en betrokkenheid. – Als perfectionist, voelt dat wel als de lat enorm hoog leggen. Maar goed laten we vooral streven naar een gezonde combinatie tussen genieten hier in het nu én tegelijk investeren naar iets groters stap per stap op een realitische manier..

Werkgeluk en de voordelen hiervan!

Geluk kan ook worden toegepast in de werkomgeving nl. werkgeluk. Zuiver hedonisch werkgeluk levert al heel wat voordelen op namelijk medewerkers beleven meer plezier, en zijn loyaler, ruimdenkender en veerkrachtiger. En voor een heel deel van de mensen is dit meer dan voldoende in het leven. Een fijne tijd op de job, plezier met de collega’s, op tijd naar huis en naast het werk focus op gezien of andere interesses.

Maar de eudemonische componenten zoals actief engagement en zinvolheid voegen aanzienlijke waarde toe. Werknemers die niet alleen plezier hebben in hun werk maar zich ook betekenisvol en geëngageerd voelen, vinden een duurzame motivatie die hen helpt doorzetten wanneer nodig. Dit leidt tot een hogere vitaliteit, veerkracht en toewijding, en maakt het geluk dat zij ervaren dieper en blijvender.

Belangrijke voetnoot van de persoonlijke gelukstijl

Elk individu heeft zijn eigen unieke manier om geluk te vergaren, die wordt beïnvloed door genetische aanleg, opvoeding, en de culturele en sociale omgeving. Bepaalde msenen zijn van nature meer hedonistisch ingesteld, gericht op onmiddellijk plezier, terwijl anderen een eudemonistische benadering hebben, gericht op het bereiken van waardevolle, langdurige doelen. 

Deze oriëntaties zijn grotendeels ongekozen en stabiel (vanuit DNA), maar niet volledig onveranderlijk. Mensen kunnen elementen van de tegenovergestelde stijl incorporeren of zelfs hun hele benadering veranderen als de eerder aangenomen stijl niet langer authentiek aanvoelt.

Blijkt dat vooral de omstandigheden het zwaarste doorwegen, vervolgens individuele levenskeuzes en verwachtingen en tot slot genen (ongeveer 30-33%) om een bepaalde niveau van werkgeluk te bereiken.

 

👉🏻 Hoe zit dat bij jou? Neig jij meer naar hedonisch of eudemonisch geluk in je carrière? 

Deel jouw verhalen en tips op instagram of via mail over hoe jij balans vindt tussen plezier en betekenis in je werk. Laten we samen ontdekken hoe we ons werkgeluk kunnen verhogen en een vervullender werkervaring kunnen creëren..