Voorbereiding diepte-interview

Met de antwoorden van de vragenlijst hieronder gaan we de KernTalenten leren interpeteren zodat je deze zelf kan gebruiken als basis voor toekomstige beslissingen.

Voorzien ongeveer 10-15 min voor deze vragenlijst. Deze dienen als leiddraad voor ons gesprek, dus de antwoorden hoeven niet uitgeschreven te zijn. Je mag hierbij kort en bonding zijn, genoeg om jouw verhaal op te bouwen tijdens de sessie.