Privacy Verklaring

Fonkelveer neemt de privacy van persoonsgegevens serieus en gaat zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.  Je gegevens zijn veilig en worden NOOIT aan derden verkocht!

Wij willen alles doen om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Fonkelveer houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Mijn gegevens

Annelies Smetryns | Bergstraat 23, 1982 Weerde, België | Ondernemersnr. 0677950321 | annelies@fonkelveer.be

Dit brengt met zich mee dat wij:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Welke gegevens verzamel ik en hoe worden deze gebruikt?

Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Straat en huisnummer;
 • Woonplaats;
 • Achtergrondinformatie rond loopbaantraject, KernTalenten (bij klanten)

Natuurlijk gebruiken wij jouw gegevens alleen voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen. Bij loopbaanbegeleidingen via een VDAB loopbaancheque worden de basisgegevens doorgegeven aan CoreTalents B.V.B.A., als erkend loopbaancentrum.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.